TTÜ Tehnoloogiline Testhoone

Tellija:

Tallinna Tehnikaülikool

Aasta:

2013