TTÜ Tehnoloogiline Testhoone

NOBE TTÜ
Tellija:

Tallinna Tehnikaülikool

Aasta:

2013

Eesti