parallax background

GARANTIITÖÖDE ESITAMINE

Teata garantiijuhtumist

Garantiina käsitletav puudus on küsimus, mis peab ilmnema garantiiperioodi kestel. Kui puudust ei ole võimalik täpselt määratleda, siis on soovitatav esmalt informeerida korteriühistu/haldajat, et selgitada välja probleemi täpsem olemus ja sisu ning selle registreerimise vajadus. Garantiipuudusest teatamise järgselt laekub selle esitaja e-posti aadressile automaatne kinnituskiri. Kui kinnituskiri ei ole vahetult peale info esitamist laekunud, siis palume sellest meile teada anda e-posti aadressil garantii@nobe.ee. Garantiitööde teostamine toimub reeglina tööpäevadel ajavahemikus 8:00 kuni 17:00.

Avariiloomuliste küsimuste korral pöörduda ehitise avariikontakti poole

Garantiipuudusena ei ole määratletavad järgmised teemad:
• Kui eset ei ole sihtotstarbeliselt kasutatud sh- väärtarvitamine ja hoolimatu kasutamine.
• Kui eset ei ole nõutavas korras ja viisil hooldatud või on selle tegevusega tekitatud esemele või sellega piirnevale kahju.
• Kui esemel on niiskus- ja/või veekahjustused, mis on tingitud kasutamisest või hooletusest.
• Mehhaanilised vigastused ja loomulik kulumine.
• Haldus- ja hooldusküsimused.
• Visuaalsed eelistused, kus eseme kasutamise osas ei esine takistusi ja eseme seisukord
ei ole halvenenud võrreldes eseme algse seisukorraga ja võttes arvesse tavapärase
kulumise ja amortisatsiooni.
• Kui ehitise kaitseseadmed ja süsteemid (pumbad, küttekaablid, tuleohutuspaigaldised jms)
on väljalülitatud asendis või nende töö on takistatud ning selle tulemusena on tekkinud
kahju või kahju määral, mida oli võimalik ennetada ja ära hoida.
• Ettepanekud muutmaks süsteemide seadistusi, temperatuure, valgusallikate
asendamine (elektripirn), hooldamine, puhastamine vms.

Garantiiperioodil ilmnenud viimistluspragude infot ootame ja menetleme garantiiperioodi lõpus. Täpsem info ja selgitus nende ilmnemise osas on leitav korteri kasutusjuhendist. Garantiiperioodil ilmnenud puudused lahendatakse garantiiperioodi jooksul või vahetult sellele järgnevalt. Garantiipuudused, mis takistavad eseme kasutamist, lahendatakse esimesel võimalusel.