parallax background

ETTEVÕTTEST

NOBE on Eesti ehitusettevõte. Aastast 2000 tegeleme ehituse peatöövõtu ja betoonitöödega. Meie käe all valmivad keerukad insenerehitised, tootmishooned ja elumajad.

Ühena vähestest ehitusfirmadest on meil oma projekteerimisüksus. Seetõttu saame klientidele pakkuda paindlikku täisteenust ideest kuni teostuseni.

Meie vundament on aastate jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste portfell. Me innustume igast tööst – ja see peab olema parim omas ajajärgus.

Soovime pakkuda detailideni läbimõeldud nutikaid ehituslahendusi. Mida nutikamad suudame olla, seda paremaid ehitisi me püstitame. Nutikus on meie moto.


Kogemus aastast 2000

Tegutseme Eesti ehitusturul aastast 2000. Ettevõttes on 150 töötajat, neist 25 tegutseb Soome tütarfirmas NOBE Rakennus OY. Pakume klientidele teenust, mis katab kõiki ehitusprotsessi etappe alates kavandamisest kuni rajamiseni. Kvaliteedi tagamiseks olevad kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusjuhtimise süsteemid vastavad ISO ja OHSASi standardi nõuetele. Selle kinnituseks on meile BVC välja antud vastavad sertifikaadid.

Kronoloogia

2000 – asutati Mapri Projekt OÜ
2005 – ühinesime Nordecon AS-i kontserniga
2009 – sai ettevõtte nimeks Nordecon Betoon OÜ
2010 – alustas betoonitööde alltöövõtuga tegelev Estcon OY Soomes
2017 – loodi Nordecon Betooni kaubamärk NOBE
2018 – NOBE bränd viidi Soome turule. Estcon OY ärinimi muutus NOBE Rakennus OY-ks.

Väärtused

Meie eesmärk on tõsta kliendi vara väärtust nutikate ehituslahendustega. Me soovime saada parimaks nutikaks ehitajaks Eestis ja Põhjamaades. Ehitajaks, kellele saab rahumeeli usaldada ka kõige erilisemad, innovaatilisemad ja keerukamad projektid. Me pingutame suurepärase tulemuse nimel iga päev. Oma töödes ja tegemistes tugineme kolmele põhiväärtusele – usaldus, paindlikkus ja loovus.

Viime ellu meile usaldatud projektid kõrge ehituskvaliteedi ning kokkulepitud aja- ja eelarvekavaga. Oma kogemustele toetudes lahendame keerukaid ülesandeid ja võimalikke probleeme kliendi huvi ja parimat tulemust silmas pidades. Tänu sellele oleme teeninud usalduse nii oma kontsernis kui ka konkurentidelt, kes tellivad just meilt vastutusrikkamate lõikude teostamist.

Hindame avatud suhtlust ja koostööd. Püüame alati klientide soovidega arvestada ja nende teostamiseks nutikaid lahendusi leida. Parima võimaliku lõpptulemuse saavutamiseks oleme valmis ka ehituse käigus esialgseid plaane muutma.

Hindame värsket mõttelaadi, paindlikku ja nutikaid lahendusi otsivat meelt. Ka kõige erilisemate visioonide puhul rakendame oma praktilist kogemust ja innovaatilist mõtteviisi. Just seeläbi oleme suutnud ellu viia kõik meilt soovitud ideed.

Kvaliteet

Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttel kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusjuhtimise süsteemid, mis vastavad ISO ja OHSASi standardi nõuetele. Selle kinnituseks on meile BVC välja antud sertifikaadid. Kõigil meie töötajatel on oma valdkonnas vajalikud teadmised, oskused ja pikk töökogemus. Igapäevaselt teostame oma töid nii, et ka järeltulevad põlved saaksid meie üle uhkust tunda. Meil on eesmärk, ambitsioon, oskusteave ja tugev seljatagune kogenud meeskonna näol.  Teil on soovid, plaanid, mõtted ja vajadused. Meie aitame need kvaliteetselt ellu viia.

Keskkonnajuhtimine

Ehitustegevus muudab keskkonda. Võimalike negatiivsete mõjude tekkimise vältimiseks jälgime ja järgime kõiki kehtestatud keskkonnanõudeid. Eelistame keskkonnasäästliku maailmavaatega partnereid, kuna meile on omistatud ISO 14001 sertifikaat. NOBE keskkonnajuhtimise poliitika tõstab töötajate keskkonnateadlikkust ning täidab seadusi ja teisi eeskirjalisi nõudeid. Tulemused saadakse tõhusate insenerlahenduste ja ressursside säästliku kasutamise abil.


Kvaliteedijuhtimine

NOBE juhtimissüsteemi eesmärk on tagada kõigi osapoolte nõuete täitmine ja omavaheline sujuv koostöö. Meie juhtimissüsteem põhineb ettevõttes toimuvate protsesside juhtimisel, mida toetab funktsionaalne struktuur. Ehitusobjekte juhime projektipõhiselt. Planeerimise ja eesmärkide seadmise alus on sõlmitud ehitusleping ning ettevõtte juhtimiskäsiraamat. Ettevõttele on omistatud ISO 9001 sertifikaat. NOBE kvaliteedijuhtimise poliitika tagab juhtimissüsteemi pideva täiustamise, parendamise, teenuste arengu ja innovatsiooni. Samuti teavitame avalikkust oma tegemistest ja saavutustest, kaardistame eelnevalt tellija äri ning pakume lahendusi ja kvaliteeditasemel ehitusteenust.

Tööohutuse juhtimine

Ehitus on kõrge riskitasemega tööstusharu. Peame väga oluliseks ohtude ennetamist ja töötajate koolitamist tööohutuse
ja -tervishoiu teemadel. Ettevõttele on omistatud ISO 45001 sertifikaat.
NOBE töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika toetab töötajate isiklikku arengut, motiveerimist ja innustava töökeskkonna loomist. Samuti töötajate ning partnerite teadlikkuse tõstmist keskkonna ja tööohutusalastest probleemidest ja nende lahendamisega seotud isiklikust vastutusest.