Tartu Lõunakeskuse parkla betoonitööd

Tellija:

Ehitustrust OÜ

Aasta:

2013