Pullisaare lihaveiselaut ja tahkesõnnikuhoidla

Tellija:

FIE Rauno Pullisaar

Aasta:

2020