Kehra koostootmisjaam

Tellija:

„HORIZON“ Tselluloosi ja Paberi AS

Aasta:

2017

Eesti