Büroo-ja kortermaja „LAEV“ betoonitööd

Tellija:

Embach Ehitus OÜ

Aasta:

2016