Büroo-ja kortermaja „LAEV“ betoonitööd

NOBE Laev
Tellija:

Embach Ehitus OÜ

Aasta:

2016

Eesti